Tạo lớp học mới tại YeahClass


1) Vào mục lớp học

Lưu ý : nếu không thấy mục này, tức bạn chưa có quyền admin của trường để tạo lớp học mới

2) Chọn nút (+) để thêm mới

3) Nhập thông tin và nhấn nút “cập nhật”

Đọc thêm

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *