1. Thiết lập 1 trường mầm non mới tại YeahClass
 2. Phụ huynh kích hoạt thêm học sinh vào tài khoản của mình
 3. Gửi mã kích hoạt tham gia YeahClass cho phụ huynh
 4. Tải ứng dụng mầm non YeahClass tại Apple Store và Google Play
 5. Đăng ký tài khoản YeahClass – thiết lập 1 trường mầm non mới
 6. Đăng ký tài khoản YeahClass – với vai trò giáo viên hoặc phụ huynh
 7. Cập nhật hoạt động/thông báo của trường/lớp tại YeahClass
 8. Cập nhật nhật ký của nhiều bé đồng thời tại YeahClass
 9. Cập nhật nhật ký của từng bé tại YeahClass
 10. Gán học sinh và giáo viên vào lớp học tại YeahClass
 11. Tạo lớp học mới tại YeahClass
 12. Tạo học sinh mới tại YeahClass
 13. Tạo giáo viên mới tại YeahClass
 14. Giáo viên xác nhận thông tin dặn dò, dặn thuốc hay nghỉ phép từ phụ huynh
 15. Phụ huynh dặn dò, dặn thuốc hay xin nghỉ phép gửi tới giáo viên