Gán học sinh và giáo viên vào lớp học tại YeahClass


THÊM HỌC SINH VÀO LỚP

1) Chọn lớp học

2) Chọn nút (+) để thêm mới

3) Chọn 1 hoặc nhiều học sinh cần thêm và nhất nút (+)

THÊM GIÁO VIÊN VÀO LỚP

1) Chọn tab GIÁO VIÊN

2) Chọn nút (+) để thêm mới

3) Chọn 1 hoặc nhiều giáo viên cần thêm và nhất nút (+)

 

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *