Giáo viên xác nhận thông tin dặn dò, dặn thuốc hay nghỉ phép từ phụ huynh


1) Vào mục “Nhật ký”, hệ thống thông báo có các dặn dò, dặn thuốc hay nghỉ phép đang chờ xác nhận

2) Vào mục mà muốn xem và xác nhận. Nhấn vào nút “xác nhận”, hệ thống sẽ gửi thông báo đến phụ huynh là yêu cầu của phụ huynh đã được giáo viên xem và xác nhận đã đọc

Đọc thêm
Phụ huynh dặn dò, dặn thuốc hay xin nghỉ phép gửi tới giáo viên

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *