Phụ huynh dặn dò, dặn thuốc hay xin nghỉ phép gửi tới giáo viên


1) Chọn menu

2) Chọn chức năng mong muốn : dặn dò hay dặn thuốc hay nghỉ phép

3) Chọn (+) để thêm mới

4) Nhập nội dung và bấm send

5) Trạng thái lúc này là “dặn dò”, hệ thống sẽ gửi 1 thông báo đến Cô Giáo, Cô Giáo xem và xác nhận đã đọc thì dặn dò sẽ chuyển trạng thái “Đã xác nhận”

Đọc thêm
Giáo viên xác nhận thông tin dặn dò, dặn thuốc hay nghỉ phép từ phụ huynh

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *